Dordrecht, een stad met bijna 140.000 inwoners. Met een bloeiende binnenstad, veel banen, gezonde bedrijven
en prachtige natuur in en om de stad. Een stad van duurzame energie. Een stad waar inwoners een goede opleiding hebben. Een stad waar mensen graag wonen. Een stad die het goede heeft behouden, maar haar zwakke plekken heeft verbeterd. Dat is de ambitie van de gemeente op weg naar het jaar 2030.

Om hier te komen is er veel geld nodig. Geld dat de gemeente investeert in woonwijken, recreatiegebieden, bedrijventerreinen, verbindingen, mensen, onderwijs en duurzaamheid. Investeringen die ervoor zorgen dat Dordtenaren zelf én de stad financieel gezond zijn en blijven. Meer inwoners betekent ook meer klanten voor winkels en horeca. Meer leden voor verenigingen en meer bezoekers aan theater of concerten. Zo kunnen deze voorzieningen in stand blijven. Meer mensen met een goede opleiding maakt Dordrecht ook aantrekkelijker voor bedrijven om zich hier te vestigen. Goed onderwijs en goede zorg maken Dordtenaren zelf ook sterker.

INVESTERINGEN
Investeringen komen van verschillende kanten. Van het Rijk, de Provincie, Europese Unie en van bedrijven. Maar vooral ook van de gemeente zelf. De gemeente kan zoveel investeren door de verkoop van de aandelen in Eneco. De opbrengst daarvan biedt Dordrecht een unieke kans om de kwaliteit van de stad en het welzijn van de Dordtenaren blijvend te verbeteren. Dat geld zet de gemeente niet zomaar in. Ze geven het gericht uit aan onderdelen die de stad en haar inwoners sterker maken. De investeringen staan niet los van elkaar. Elke investering draagt bij aan de andere. In totaal is 295 miljoen euro beschikbaar. Denk aan investeringspro-gramma’s als Spoorzone, Dordwijkzone, Ruimte voor banen, Dordts leerprogramma, Glansrijke toekomst Dordtse jongeren, Duurzame stad en de Binnenstad. Ongeveer twee-derde van het bedrag gaat naar de Spoorzone, Dordwijkzone en Ruimte voor banen. Hierdoor groeit de stad. Meer inwoners betekent meer geld vanuit het Rijk. Met de programma’s Glansrijke toekomst voor jongeren, duurzaamheid en binnenstad wil de gemeente uiteindelijk kosten verlagen. Bijvoorbeeld minder uitke-ringen omdat meer mensen met de juiste opleiding betaald werk hebben. Maar ook door lagere energiekosten voor gemeentelijke gebouwen. De 295 miljoen euro wordt opzij gelegd. De gemeente gebruikt dit geld niet voor lopende uit-gaven van de gemeente.

-